Monday, May 15, 2006

Week16: buitenlandNog steeds hommeles met Iran en de VS, Bush ontzegt Ahmadinejad het recht op kernenergie. Geïnspireerd op de reclameclips van Electrabel.
0 Comments:

Post a Comment

<< Home